POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE WWW.KASA-WRACA.PL

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu www.kasa-wraca.pl (dalej: Serwis), Motivation Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000358484, posiadającą nr NIP 521-356-87-96 oraz nr REGON 142450530, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł (dalej: Administrator) informuje, że używa na stronach www technologii cookies, tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzonych przez Użytkownika oraz jego aktywności.

 2. Informacje zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Niniejsza polityka dotyczy Użytkowników, o których mowa w Regulaminie Serwisu.

 4. Warunkiem korzystania z plików cookies przez Administratora jest ich akceptacja przez Użytkownika.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  e) zapamiętania ustawień Użytkownika;

 6. W ramach Serwisu mogą być stosowane:
  a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będą przechowywane informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i Administrator będzie miał dostęp do tych informacji.

 9. Użytkownik może dobrowolnie usunąć pliki cookies w przeglądarce internetowej, której używa.

 10. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 11. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z  Administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 12. Nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.

 13. Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

 14. Administrator korzysta z trzech rodzajów plików cookies:
  a) Cookies sesyjne - pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  b)Cookies trwałe - pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  c) Cookies firm zewnętrznych - m.in. google, facebook, twitter. Informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy.

  Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  Plus.google.com – administrator: Google Inc z siedzibą w USA
  Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
  Twitter.com – administrator: Twitter, Inc z siedzibą w USA
  Tokbox.com – administrator: Telefónica Digital z siedzibą w USA
  Paymanto – administrator: Paymento S.A. z siedzibą w Polsce

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.kasa-wraca.pl

 Informacje ogólne

 1. Poniższa polityka określa cele, zasady oraz zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.kasa-wraca.pl (dalej: Serwis). Ochrona prywatności w Internecie jest dla www.kasa-wraca.pl bardzo istotną kwestią, więc w sposób szczególny dbamy o prywatność każdej osoby, która odwiedza nasz serwis.

 2. Niniejsza polityka dotyczy Użytkowników, o których mowa w Regulaminie Serwisu.

 3. Operatorem Serwisu oraz Administratorem gromadzonych za jego pośrednictwem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: Motivation Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000358484, posiadającą nr NIP 521-356-87-96 oraz nr REGON 142450530, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł (dalej: Administrator).

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób umożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z usług.

 5. Administrator oświadcza, iż powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/ Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt pod adresem: Accent Microcomputers ul. Pomorska 20A, 81-314 Gdynia, e-mail: Jacek@accent.com.pl.

 

I. Dane osobowe

 1. Administrator Serwisu prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi, o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych usług, wskazanych na stronach Serwisu.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Zgoda zostaje wyrażona przez Użytkownika przed skorzystaniem z formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik podaje swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym w zakresie:
  a) Imię
  b) nazwisko
  c) e- mail
  d) nr telefonu

 4. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu:
  a) kontaktu z Użytkownikiem,
  b) przekazywania Użytkownikom informacji o Programach i Usługach oferowanych przez Serwis
  c) udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w formularzu kontaktowym
  d) odpowiedzi na zgłoszone reklamacje;

 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia mu skorzystania z tej funkcji Serwisu.

 6. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 8. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik będący osobą fizyczną będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych).

 9. Czas przetwarzania danych osobowych udostępnionych w Formularzu kontaktowym jest uzależniony od czasu korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

 


II. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom

 1. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoim partnerom oraz podmiotom współpracującym, w celach i zakresie określonych w niniejszej polityce prywatności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DZ. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ustawy o ochronie danych osobowych tj. po uzyskaniu zgody Użytkownika.

 2. Administrator Serwisu może ujawnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

III. Informacja o danych osobowych udostępnianych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Serwis oraz w związku z uczestnictwem w Programach oferowanych przez Serwis

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych udostępnianych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Serwis,  oraz udostępnianych w związku z uczestnictwem w Programach oferowanych przez Serwis,  zakres i cel udostępnianych danych, zasady ich przetwarzania przewidziane są odrębnie w Regulaminach poszczególnych Programów/Usług, na które zdecyduje się Użytkownik. 

 

IV. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie Serwisu www.kasa-wraca.pl Obowiązująca jest w stosunku do Użytkowników aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie Serwisu.

 

poprzednia